Toepassing:

- Op alle overeenkomsten met Love For deco zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

- Het doen van een bestelling houdt in dat je deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Bestelling:

- Alle genoemde prijzen op de website van Love For Deco zijn vermeld in euro's, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

- Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld.

- Nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van Love For deco is overgeschreven, zal Love For deco de bestelling binnen 5 tot 10 werkdagen bij Bpost afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. We streven ernaar zo snel mogelijk je bestelling te verzenden! Dit met uitzondering van weekends en feestdagen. Producten worden voor jou persoonlijk gemaakt dus levering kan soms wat langer duren. 

- De door Love For Deco opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Love For Deco worden teruggestort.

- Bij 'niet thuis' wordt het pakket een tweede keer aangeboden door de postbode en anders ontvangt de geadresseerde een kaartje in de bus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden.

 

Verzendkosten:

- Verzendkosten kunnen voor elk land appart worden uitgerekend in de bestelsamenvatting.

- Betalen kan via Hipay of overschrijving . Bij Hipay wordt je bestelling onmiddellijk verwerkt. Bij een overschrijving wordt de bestelling na het ontvangen van je betaling verwerkt.

 

Aansprakelijkheid:

Love For Deco gebruikt in Europa gemaakte en goedgekeurde vinyl. Moest deze toch niet aan de voorwaarden voldoen zal er contact worden opgenomen met de fabrikant. Wij zijn niet aansprakelijk voor slechte producten.

 

Overmacht:

- Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Love For Deco in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

- Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Privacy:

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Love For Deco zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met interieur en decoratie. Jouw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. 

Je hebt steeds een wettelijk recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij verbinden er ons toe binnen de 5 werkdagen aan jouw verzoek gevolg te geven. 


Accept

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.